Álláshirdetés

Szegedi Tankerületi Központ

                       

a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Röszkei Orbán Dénes Általános Iskola

tanító

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozott idejű 2019.06.30 –ig tartó közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Csongrád megye, 6758 Röszke, Felszabadulás utca 95.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Tanítói, napközis és egyéb, pedagógus munkakörbe tartozó feladatok ellátása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a(z) előmenetel és az illetmény megállapítás tekintetében a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, valamint a pedagógusok előmeneteli rendszeréről szóló 326/2013 (VIII.30.) Kormányrendelet rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

 • Főiskola, az Nkt. 3.sz. melléklet 3. pontja alapján meghatározott tanító illetve a Nkt. 98. §-ában meghatározottak,
 • büntetlen előélet
 • cselekvőképesség
 • magyar állampolgárság

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • gyógypedagógus végzettség

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • fényképes szakmai önéletrajz
 • végzettséget igazoló iratok másolata
 • 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány
 • nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához, továbbításához (harmadik személlyel közléséhez)
 • nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2018. augusztus 23. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. július 18.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Szécsényi Marianna intézményvezető nyújt, a 70/376-6065 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak a Szegedi Tankerületi Központ címére történő megküldésével (6758 Röszke, Felszabadulás utca 95.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: TK/062/04943-1/2018, valamint a munkakör megnevezését: tanító.

vagy

 • Elektronikus úton Szécsényi Marianna intézményvezető részére a szecsenyi_marianna@roszkesuli.hu E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázat elbírálásáról – az intézményvezető javaslata alapján – a kinevezési jogkör gyakorlója dönt.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. augusztus 17.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 • roszkesuli.hu – 2018. június 18.
 • www.roszke.hu – 2018. június 18.
Könyvjelzőkhöz Közvetlen link.

A hozzászólások jelenleg ezen a részen nincs engedélyezve.