Tájékoztató

A Röszkei Orbán Dénes Általános Iskola

TÁJÉKOZTATÓJA

az általános iskolai beiratkozásról

2019.

Az általános iskolai beiratkozás kijelölt időpontjai:

2019. április 11. (csütörtök) 800 – 1900 óra között

2019. április 12. (péntek) 800 – 1800 óra között

 A beiratkozáshoz szükséges dokumentumok:

 1. a gyermek születési anyakönyvi kivonata és/vagy a gyermek nevére kiállított személyi azonosító igazolvány
 2. a gyermek nevére kiállított lakcímet igazoló hatósági igazolvány (lakcímkártya)
 3. a gyermek TAJ kártyája
 4. a gyermek adóazonosító jelét tartalmazó kártya
 5. a gyermek törvényes képviselőinek személyazonosító igazolványa
 6. az iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését tanúsító igazolás eredeti példánya, mely lehet:
  • óvodai szakvélemény
  • nevelési tanácsadás keretében végzett iskolaérettségi szakvélemény
  • sajátos nevelési igényű gyermek esetében a Szakértői Bizottság szakértői véleménye
 7. nyilatkozat az életvitelszerű lakcímről
 8. nyilatkozat a gyermek felügyeleti jogának gyakorlásáról (3. sz. melléklet) ebben a tekintetben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény XVIII. fejezete – A szülői felügyelet gyakorlása – előírásai az irányadó
  • ha csak az egyik szülő gyakorolja a szülői felügyeleti jogot, ennek alátámasztására szolgáló dokumentum lehet: a szülők gyámhivatalban felvett nyilatkozata arról, hogy ki gyakorolja a szülői felügyeleti jogot, a másik szülő halotti anyakönyvi kivonata, gyámhivatali határozat, bírósági ítélet.
  • ha gyám a törvényes képviselő, ennek alátámasztását igazoló dokumentum: gyámhivatali döntés.
 9. A szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező nem magyar állampolgárok Magyarországon történő beiskolázásához szükséges dokumentumok: regisztrációs igazolás vagy tartózkodási kártya vagy állandó tartózkodási kártya
 10. Nyilatkozat arról, hogy a szülő valamelyik egyházi jogi személy által szervezett hit-és erkölcstan oktatást vagy az állami erkölcstan oktatást igényli gyermeke számára)

A hozzászólások jelenleg ezen a részen nincs engedélyezve.