Álláshirdetés

Szegedi Tankerületi Központ

a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Röszkei Orbán Dénes Általános Iskola

matematika-informatika szakos tanár

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Csongrád megye, 6758 Röszke, Felszabadulás utca 95.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Matematika és informatika tantárgy tanítása, korszerű ismeretek oktatása, amely követi az informatika mint tudomány dinamikus fejlődését. Tanulószobai feladatok, egyéb tanórán kívüli foglalkozások ellátása a jogszabályi feltételeknek, illetve az intézmény pedagógiai programjának megfelelően.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a(z) előmenetel és az illetmény megállapítás tekintetében a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, valamint a pedagógusok előmeneteli rendszeréről szóló 326/2013 (VIII.30.) Kormányrendelet rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

 •         Főiskola, az Nkt. 3.sz. melléklet 5. pontja alapján meghatározott, a tantárgynak megfelelő szakos tanár illetve a            Nkt. 98. §-ában meghatározottak,
 •         Büntetlen előélet
 •         Cselekvőképesség
 •         Magyar állampolgárság

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 •         csapatmunkában való együttműködési képesség
 •         elkötelezettség az általános iskolás korosztály iránt
 •         általános iskolában (közoktatási intézményben) szerzett tapasztalat

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 •         fényképes szakmai önéletrajz
 •         végzettséget igazoló okiratok másolata
 •         90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány
 •         nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához, továbbításához (harmadik személlyel közléséhez)
 •         nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2017. szeptember 5. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. június 30.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Szécsényi Marianna intézményvezető nyújt, a 62/573-750 illetve 70/376-6065 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 •         Postai úton, a pályázatnak a Szegedi Tankerületi Központ címére történő megküldésével (6758 Röszke, Felszabadulás utca 95. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: KLIK/062/5449-1/2017 , valamint a munkakör megnevezését: matematika-informatika szakos tanár.

vagy

 •         Elektronikus úton Szécsényi Marianna intézményvezető részére a szecsenyi_marianna@roszkesuli.hu E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázat elbírálásáról – az intézményvezető javaslata alapján – a kinevezési jogkör gyakorlója dönt.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. július 31.

A hozzászólások jelenleg ezen a részen nincs engedélyezve.