Beiratkozás

TÁJÉKOZTATÓ

az általános iskolai beiratkozásról

2017.

Az általános iskolai beiratkozás kijelölt időpontjai:

2017. április 20. (csütörtök) 800 – 1900 óra között

2017. április 21. (péntek) 800 – 1800 óra között

 A beiratkozáshoz szükséges dokumentumok:

 • a gyermek születési anyakönyvi kivonata és/vagy a gyermek nevére kiállított személyi azonosító igazolvány
 • a gyermek nevére kiállított lakcímet igazoló hatósági igazolvány
 • a gyermek TAJ kártyája
 • a gyermek adóazonosító jelét tartalmazó kártya
 • az iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését tanúsító igazolás eredeti példánya, mely lehet:
  1. óvodai szakvélemény
  2. nevelési tanácsadás keretében végzett iskolaérettségi szakvélemény
  3. sajátos nevelési igényű gyermek esetében a Szakértői Bizottság szakértői véleménye
 • nyilatkozat az életvitelszerű lakcímről (2. sz. melléklet)
 • nyilatkozat a közös szülői felügyeleti jog gyakorlására vonatkozóan (3. sz. melléklet) ebben a tekintetben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény XVIII. fejezete – A szülői felügyelet gyakorlása – előírásai az irányadók
 1. ha csak az egyik szülő gyakorolja a szülői felügyeleti jogot, ennek alátámasztására szolgáló dokumentum lehet: a szülők gyámhivatalban felvett nyilatkozata arról, hogy ki gyakorolja a szülői felügyeleti jogot, a másik szülő halotti anyakönyvi kivonata, gyámhivatali határozat, bírósági ítélet.
 2. ha gyám a törvényes képviselő, ennek alátámasztását igazoló dokumentum: gyámhivatali döntés.

A hozzászólások jelenleg ezen a részen nincs engedélyezve.