Tájékoztatás étkezési díjak befizetésével kapcsolatos változásokról

Tisztelt szülők, törvényes képviselők!

Magyarország Kormánya célul tűzte ki az egységesített önkormányzati elektronikus ügyviteli megoldások bevezetését, melynek keretében 2017. január 1-jétől Röszke Község Önkormányzatánál is bevezetésre került az ASP rendszer és az annak részét képező gazdálkodási szakrendszer.

Erre tekintettel az étkezési díjak befizetésével kapcsolatban ettől az évtől az alábbi változások történnek:

A 2017. január havi befizetés időpontjai:

  • január 17. 7:30-tól 12:00-ig,
  • január 18. 7:30-12:00-ig,
  • január 19. 13:00-17:00-ig.
  1. február hónaptól kezdődően a korábbiakhoz hasonlóan minden hónap elején lesz a befizetés, melynek pontos napjairól előzetesen értesítéssel fogunk élni.

A befizetés helye: a Röszkei Polgármesteri Hivatal konferenciaterme (6758 Röszke, Felszabadulás utca 84.)

A továbbiakban is kérjük Önöket, hogy azokat a napokat, melyeken gyermekük részére nem kérik az étkezést előzetesen (hétfői napokon 8:00-ig, keddtől csütörtökig 12:00-ig) jelezni szíveskedjenek.

Az étkezések lemondására, illetve bárminemű az étkezésekkel kapcsolatos változások közlésére szolgáló telefonszám továbbra is a következő:

06 62/ 573-750.

Felhívjuk a figyelmüket arra, hogy a továbbiakban az étkezési térítési díjakat a gyermekektől nem áll módunkban elfogadni, ezért kérjük, hogy a befizetést nagykorú személy intézze.

Tájékoztatni kívánjuk Önöket továbbá arról, hogy amennyiben a kijelölt befizetési napokon nem történik meg a tárgyhónapra vonatkozó étkezési térítési díj befizetése, akkor a befizetési napokat követő naptól a gyermek részére az étkezést nem tudjuk biztosítani.

Röszke Község Önkormányzata

A hozzászólások jelenleg ezen a részen nincs engedélyezve.