Tájékoztató szülők és egyházak részére

Az iskolai hit- és erkölcstan oktatásának megszervezéséről szóló tájékoztató napot a járványügyi helyzetre való tekintettel személyes találkozással nem tudjuk biztosítani.
Kérjük, hogy az egyházak tájékoztató anyagukat az igazgato@roszkesuli.hu e-mail címre szíveskedjenek elküldeni.
Intézményünk az alábbiakban közzéteszi a hozzánk eljutatott tájékoztatókat, ahol a szülők és minden érintett személy hozzáférhet.

Magyar Katolikus Egyház:

A röszkei Páduai Szent Antal Plébánia tájékoztatója letölthető itt.

Nyílt nap

A Röszkei Orbán Dénes Általános Iskola

2020. március 2-án (hétfőn)

NYÍLT NAPOT

tart, melyre minden kedves érdeklődőt szeretettel várunk.

A látogatásra kijelölt tanórák 1-5. óra, 7:45 -12:35.

Rajzpályázat

A 2. a osztály a szegedi Megálló Közösségi Ház szervezésében Jakabfi Zsuzsánna tanítónő irányításával rajzpályázaton vett részt. Az alkotások témája az volt, hogy hogyan képzeljük el a várost és a Földet harminc év múlva.

A pályázatokat színes ceruzával készítettük. Zsuzsa nénivel előzetesen megnéztünk egy filmet a természeti katasztrófákról és az ember által okozott károkról.

A kiállított pályaművek közül Ábrahám-Tandari Szabolcs, Hatvani Zalán, Horváth-Ódry Csenge és Szurcsik Réka alkotása részesült díjazásban. Ők személyesen vehették át a nyereményeket: családi belépőjegyeket a Bábszínházba, Agórába, Vadasparkba, valamint az Alsóvárosi Tájház kézműves foglalkozásaira. Az ünnepélyes megnyitó után környezetvédelmi foglalkozás részesei lehettünk, ahol sikeresen megoldottuk a szelektív hulladékgyűjtéssel kapcsolatos játékos feladatokat, és körbejárhattuk a Ház szépen dolgozott, komposztálót is tartalmazó kiskertjét.

Fáradtan, de élményékkel telve érkeztünk haza.

Zsuzsa néni és a 2. a osztály

Álláshirdetés

Szegedi Tankerületi Központ

                       

a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Röszkei Orbán Dénes Általános Iskola

tanító

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozott idejű 2019.06.30 –ig tartó közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Csongrád megye, 6758 Röszke, Felszabadulás utca 95.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Tanítói, napközis és egyéb, pedagógus munkakörbe tartozó feladatok ellátása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a(z) előmenetel és az illetmény megállapítás tekintetében a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, valamint a pedagógusok előmeneteli rendszeréről szóló 326/2013 (VIII.30.) Kormányrendelet rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

 • Főiskola, az Nkt. 3.sz. melléklet 3. pontja alapján meghatározott tanító illetve a Nkt. 98. §-ában meghatározottak,
 • büntetlen előélet
 • cselekvőképesség
 • magyar állampolgárság

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • gyógypedagógus végzettség

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • fényképes szakmai önéletrajz
 • végzettséget igazoló iratok másolata
 • 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány
 • nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához, továbbításához (harmadik személlyel közléséhez)
 • nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2018. augusztus 23. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. július 18.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Szécsényi Marianna intézményvezető nyújt, a 70/376-6065 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak a Szegedi Tankerületi Központ címére történő megküldésével (6758 Röszke, Felszabadulás utca 95.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: TK/062/04943-1/2018, valamint a munkakör megnevezését: tanító.

vagy

 • Elektronikus úton Szécsényi Marianna intézményvezető részére a szecsenyi_marianna@roszkesuli.hu E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázat elbírálásáról – az intézményvezető javaslata alapján – a kinevezési jogkör gyakorlója dönt.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. augusztus 17.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 • roszkesuli.hu – 2018. június 18.
 • www.roszke.hu – 2018. június 18.

Orbán Dénes Emléknap 2018

Mint minden évben, idén is megemlékeztünk ünnepély keretében iskolánk névadójáról, Orbán Dénes igazgató úrról, tanár úrról. Dénes bácsitól kapott örökségünket féltve őrizzük: iskolánk jó hírét, eredményességét, belső kohézióját, stabilitását, következetes szeretetet követelő légkörét.

A koszorúzási ünnepség után a röszkei Petőfi Sándor Művelődési Házban egy műsorcsokor következett, melynek főszereplői iskolánk tanulói voltak. Büszkén néztük végig a produkciókat, ismét meggyőződhettünk, mennyi tehetség, kincs van a kezünkben, akikért felelősséggel tartozunk.

Eközben elméleti fizika versenyen vettek részt iskolánk 7. és 8. osztályos tanulóinknak egy része, illetve más iskolákból érkező vendégtanulók. A tudásuk összemérésén túl alkalom nyílt az ismerkedésre, barátságok szövésére is.

Az eredményhirdetés és a vendéglátás után jóleső érzéssel zártuk a napot.

Szécsényi Marianna, intézményvezető

Köszönet

 

„Az én falum, az enyém, az én napfényes Röszkém”

A sok szép fotóval illusztrált kiadvány, amely Röszke természeti értékeit, hagyományait, tárgyi emlékeit és kapcsolatait mutatja be, már évek óta nyolcadikos diákjaink egyik búcsúajándéka.

Ezúton is szeretnénk köszönetet mondani a Beretzk Péter Természetvédelmi Klubnak, valamint a klub elnökének, Sára Endrénének, hogy adományával továbbra is biztosítja ezt a kötetet diákjaink számára, melyet a ballagási ünnepségen vehetnek át.