Álláshirdetés

Szegedi Tankerületi Központ

                 

a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Röszkei Orbán Dénes Általános Iskola

rendszergazda

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozott idejű 2019.06.30 –ig tartó közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Részmunkaidő, heti 20 órás

A munkavégzés helye:

Csongrád megye, 6758 Röszke, Felszabadulás utca 95.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Telepített szoftverek átvizsgálása, rendszernaplók, víruskeresési naplók vizsgálata, portalanítás, kábelek ellenőrzése, az eszközök megfelelő működésének ellenőrzése, szoftverek telepítése és beállítása, bejelentések során érkezett hibák javítása, a munkatársak igényeinek figyelemmel kísérése.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.               

Pályázati feltételek:

 • Felsőfokú képesítés, számítástechnikai végzettség,
 • büntetlen előélet
 • cselekvőképesség
 • magyar állampolgárság

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • főiskolai végzettség
 • Linux operációs rendszer mélyreható ismerete
 • Kyocera típusú nyomtatók ismerete

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • fényképes szakmai önéletrajz
 • végzettséget igazoló iratok másolata
 • 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány
 • nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához, továbbításához (harmadik személlyel közléséhez)
 • nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2018. november 5. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. október 20.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Szécsényi Marianna intézményvezető nyújt, a 62/573-750 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak a Szegedi Tankerületi Központ címére történő megküldésével (6758 Röszke, Felszabadulás utca 95. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: TK/062/07557-1/2018 , valamint a munkakör megnevezését: rendszergazda.

vagy

 • Elektronikus úton Szécsényi Marianna intézményvezető részére a szecsenyi_marianna@roszkesuli.hu E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázat elbírálásáról – az intézményvezető javaslata alapján – a kinevezési jogkör gyakorlója dönt.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. október 31.

A hozzászólások jelenleg ezen a részen nincs engedélyezve.